Reglementen


Zoals een goede vereniging betaamt heeft de ZVG het nodige vastgelegd. Klik op de links voor het downloaden van de pdf’s.

Statuten       Huishoudelijk reglement

De Algemene Ledenvergadering vindt doorgaans plaats eind februari/begin maart. Het verslag van de ALV van 2014 vind je hier, en dit zijn de stukken die daarvoor gediend hebben.

Regeling acculaden

Sinds 2013 faciliteert de ZVG het varen met electromotoren. We beschikken over een acculaadstation waarin accu’s onder veilige omstandigheden kunnen worden opgeladen. In het HHR vind je de spelregels. Het is belangrijk dat je je daar aan houdt, vanwege brandgevaar e.d. De havenmeester is contactpersoon als je van deze voorziening gebruik wilt maken. Print en teken dan deze overeenkomst (spelregels uit het HHR staan vermeld).

Afspraken inzake het geven van een feestje

  • Op beperkte schaal bestaat de mogelijk voor leden om het zeilhuis te gebruiken voor een privefeestje, zoals een verjaardag of een jubileum. Je moet minimaal 1 jaar lid zijn.
  • In principe is een feestje mogelijk op de normale openingstijden van het zeilhuis, en andere ZVG-leden mogen dan gewoon het zeilhuis blijven gebruiken.
  • Het normale baraanbod is beschikbaar. Je mag wel een externe cateraar inschakelen.
  • Een feestje is geen recht maar een gunst. Als het niet lukt om op de betreffende dag voldoende barvrijwilligers te vinden gaat het feest niet door.
  • De bar mag uitsluitend bediend worden door ingewerkte barvrijwilligers.
  • NB: we mogen het zeilhuis niet commercieel uitbaten vanwege concurrentieoverwegingen. Het zeilhuis is dus niet te huur voor derden.
  • Op de communicatiepagina vind je de actuele contactpersoon voor feestjes. Altijd verstandig om even telefonisch te overleggen.