Voorwaarden voor lidmaatschap, Lessen en Stalling

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn voor leden ter inzage op de website.

Aansprakelijkheid

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan- of diefstal van gestalde boten, masten, zeilen, trailers en andere eigendommen. U dient zelf voor voldoende maatregelen en verzekeringen te zorgen.

Discretie van het bestuur

Het bestuur kan aanmeldingen voor nieuwe leden, lessen en zomerkampen afwijzen.

Voorwaarden lidmaatschap 16 jaar :

Als je gebruik wil maken van de faciliteiten van de vereniging moet je lid worden. In ieder geval als je zeilles (Laser of kielboot) krijgt, een boot wil huren, een boot stalt of regelmatig recreëert op verenigingsterrein.

Ouders die tijdens de les van hun kinderen op de vereniging zijn hoeven geen lid te worden, mag natuurlijk wel. Als je af en toe op vrijdagavond aan de plas mee komt, geen probleem.

Voor de jeugdlessen is er geen los lidmaatschap nodig, dat zit inbegrepen in het jeugdzeillespakket.

Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt telkens met een jaar verlengd tot schriftelijke opzegging via website. Een opzegging gaat pas in als er aan alle betaalverplichtingen is voldaan en er geen boot of trailer meer gestald is op het terrein. Aanmelding voor het lidmaatschap kan alleen via de website. Er moet direct afgerekend worden voor het lopende jaar via iDEAL. De aanmelding is pas compleet na betaling. E-mailadres, woonadres en telefoonnummer zijn verplicht. Dit om contact op te kunnen nemen bij calamiteiten of onbetaalde rekeningen.

Er kan een sleutel worden aangevraagd bij de bar, hiervoor wordt een eenmalige vergoeding gevraagd (geen restitutie mogelijk). Deze sleutel moet weer worden ingeleverd bij de bar bij beëindiging van het lidmaatschap.

Bij opzeggen voor 1 augustus wordt 50% gerestitueerd.
Bij opzeggen vanaf 1 augustus is er geen restitutie mogelijk.
Bij aanmelding vanaf 1 augustus betaal je 50 % voor het lopende jaar.

Mocht iemand door een ALV besluit in maart (bijvoorbeeld tariefsverhoging) het lidmaatschap willen opzeggen, dan kan dat tot 1 mei. In dat geval wordt 100% gerestitueerd. We streven erna om facturen voor doorlopende lidmaatschappen voor 15 april te versturen.

Jeugd zeillessen

Als een kind een lespakket afneemt is het kind impliciet voor dat jaar lid, met beperkte lidmaatschapsrechten. Gebruik van een verenigingsboot (Optimist en Laser) tijdens lessen is inbegrepen. Voor jeugd geldt dat in lespakket inbegrepen is dat met verenigingsboot
deelgenomen kan worden aan wedstrijden zonder extra kosten.

Ten opzichte van standaard lidmaatschap zijn er de volgende beperkingen:

  • Geen sleutel
  • Niet huren of gebruiken clubboot buiten lessen om.
  • Toegang vereniging alleen gedurende lessen en op vrijdag bij de plas.

Aanmelding voor de jeugdlessen kan alleen via de website, waar ook zichtbaar is of er nog plek is. Er moet direct afgerekend worden via iDEAL. De aanmelding is pas compleet na betaling. Naam, Telefoonnummer ouder(s) of verzorgers en eventueel van jeugdlid zijn
verplicht. Dit om contact op te kunnen nemen bij calamiteiten of bij niet doorgaan van een les.

Restitutie is na de 1 e les niet meer mogelijk i.v.m. het vrijhouden van een plek.

Jeugd zomerkampen

Ook niet-leden mogen aanmelden, jeugdles deelnemers betalen een gereduceerd tarief. Aanmelding voor de zomerkampen kan alleen via de website, waar ook zichtbaar is of er nog plek is. Er moet direct afgerekend worden via iDEAL. De aanmelding is pas compleet na betaling. Naam, telefoonnummer ouder(s) of verzorgers en eventueel van deelnemer zijn verplicht. Dit om contact op te kunnen nemen bij calamiteiten of bij niet doorgaan van een dag.

Restitutie is mogelijk. Tot 2 weken voor start 100%, daarna tot start 50%. Na start niet meer i.v.m. het vrijhouden van een plek.

Ligplaatsen boot, kano en catamaran en trailerstalling

Alleen leden hebben recht op een ligplaats en mogen een boot of trailer aanmelden. Aanmelding voor een ligplaats kan alleen via de website. Er moet direct afgerekend worden voor het lopende jaar via iDEAL. De aanmelding is pas compleet na betaling.

Een ligplaats loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt telkens met een jaar verlengd tot schriftelijke opzegging via website. Een opzegging gaat pas in als er aan alle betaalverplichtingen is voldaan en er geen boot of trailer meer gestald is op het terrein.
De prijs voor ligplaatsen gaat per halve strekkende meter. Er komt een referentietabel voor veel voorkomende boten. Na aanmelding moet met Havenmeester afgestemd worden waar de boot of trailer kan staan. Ook kan de boot worden nagemeten. Bij opzeggen voor 1 augustus wordt 50% gerestitueerd. Bij opzeggen vanaf 1 augustus is er geen restitutie mogelijk. Bij aanmelding vanaf 1 augustus betaal je 50 % voor het lopende jaar.

Mocht iemand door een ALV besluit in maart (bijvoorbeeld tariefsverhoging) het lidmaatschap willen opzeggen, dan kan dat tot 1 mei. In dat geval wordt 100% gerestitueerd. We streven erna om facturen voor lopende jaar voor 15 april te versturen.

Lessen volwassenen (laser en kiel)

Alleen leden kunnen zich aanmelden. Aanmelding voor de zeillessen voor volwassenen kan alleen via de website, waar ook zichtbaar is of er nog plek is. Er moet direct afgerekend worden via iDEAL. De aanmelding is
pas compleet na betaling.

Er kan gebruik gemaakt worden van een verenigings-laser. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. Als er les wordt gevolgd met gebruik van verenigings-laser, dan mag er ook in deelgenomen worden aan wedstrijden.

Restitutie is mogelijk. Tot 2 weken voor start 100%, daarna tot start 50%. Na start niet meer i.v.m. het vrijhouden van een plek.